Šumava

je mimořádně cenná přírodní krajina tvořená rozsáhlým pásemným pohořím, která byla roku 1963 zahrnuta do CHKO Šumava (CHKOŠ) a v její nejcennější části byl zřízen roku 1991 národní park, jehož ochranné pásmo tvoří CHKOŠ a společně pokrývají většinu šumavského území.

Podhůří Šumavy začíná nedaleko Vyššího Brodu a končí u obce Všeruby zhruba 20 km západně od Klatov.

Šumavské pohoří se nachází mezi Vyšebrodským a Všerubským průsmykem, je zhruba 120 km dlouhé a včetně podhůří přibližně 45 km široké. Přirozeně tvoří hranici mezi Českou Republikou, Německem a Rakouskem. A také zde pramenní řeka Vltava a její významný levostranný přítok Otava.

Nejvyšším vrcholem celé Šumavy je Velký Javor (Gross Arber) s výškou 1 457 m, ležící na německé straně nedaleko Železné Rudy.

Nejvyšší vrchol české části je Plechý (1 378 m) nacházející se u vodní nádrže Lipno.

Šumavu tvoří 6 geomorfologických částí:

  1. Šumavské pláně
  2. Železnorudská hornatina
  3. Trojmezenská hornatina
  4. Boubínská hornatina
  5. Želnavská hornatina
  6. Vltavická brázda

Šumavské pláně jsou nejrozsáhlejším celkem (670 km2) a jejich území je zhruba 55 km dlouhé a 20 km široké.

Železnorudská hornatina se nachází v nejzápadnější části Šumavy v okolí Železné Rudy s rozlohou 200 km2 a nejvyšším vrcholem oblasti Jezerní hora (1 343 m), která se vzpíná nad Černým jezerem. Směrem na jihovýchod vybíhá hornatina k Vyšebrodskému průsmyku.

Trojmezenská hornatina má rozlohu 360 km2 a nalézá se v ní Plechý – nejvyšší hora české části Šumavy.

Šumava – Trojmezenská hornatina
Autor: Jiří Kálal

Boubínská hornatina je nejvyšší celek Šumavy má rozlohu téměř 130 km2, je řídce osídlen a téměř kompletně zalesněn. Nejvyšším vrcholem oblasti je Boubín (1 362 m).

Želnavská hornatina navazuje na Boubínskou hornatina a má rozlohu 180 km2. Nejznámějším vrcholem oblasti je Knížecí stolec (1 226 m).

Vltavická brázda je hluboké údolí s mnoha rašeliništi a rozlohou 136 km2 (45 km dlouhé a 2 – 4 km široké). Zároveň tvoří přirozené rozhraní mezi pohraničním a vnitrozemským pásmem Šumavy, kterým protéká horní Vltava.

Zdroj: https://www.jiznicechy.org/cz/